Inloggen

Incassoportaal Heijink & Meure Advocaten

Welkom op het Incassoportaal van Heijink & Meure Advocaten. U kunt inloggen met de gegevens zoals verstrekt door Heijink & Meure Advocaten.

Login

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw wachtwoord opvragen en op laten sturen naar uw e-mail adres.

Toelichting incassotraject

Heijink & Meure Advocaten werkt volgens een beproefd concept om uw vorderingen te incasseren!

Algemeen

Eerst volgt er een traject zonder de rechter (buitengerechtelijk). Als dat niet lukt, dan volgt een gang naar de rechter. Zo nodig doen we het (buiten)gerechtelijk traject in combinatie met een conservatoir beslag.

Buitengerechtelijk incasso traject:
  • Het buitengerechtelijk traject begint met een (laatste) aanmaning. Deze wordt gezonden met een laatste betalingstermijn van 5 (zakelijk) of 14 dagen (particulier).
  • Er wordt telefonisch contact opgenomen met de debiteur om deze zover te krijgen dat vrijwillig wordt betaald. 
  • Bij non - betaling ontvangt de debiteur een bericht dat wordt overgegaan tot een gerechtelijk traject.
  • ​In geval van een relevant betalingsvoorstel, wordt zo nodig zekerheid bedongen voor de nakoming.
Verweer
  • Indien er serieus te nemen verweer wordt gevoerd, dan wordt dat met u besproken. In dat geval is geen sprake meer van incasso, maar een geschil. De kosten kunnen dan oplopen en de kosten en risico's stemmen we dan met u af.
Gerechtelijk traject

Het gerechtelijk incassotraject kan op grofweg twee verschillende manieren worden vormgegeven.
  • Normaliter wordt voor de incasso een 'gewone' incassoprocedure gevolgd bij de rechtbank.
  • Bij debiteuren die in zwaar weer verkeren wordt met u in kaart gebracht of een faillissementsaanvraag een beter alternatief is. Een faillissementsaanvraag voorkomt hoog oplopende kosten. Deze procedure geeft ook relatief snel duidelijkheid over de situatie van de debiteur en of deze nog wil/kan betalen. De behandeling van een verzoekschrift vindt meestal plaats binnen enkele weken na indiening. Voorwaarde voor het uitlokken van een faillissement is wel dat er een tweede schuldeiser is (de zg. pluraliteit van crediteuren) met een vordering op de debiteur.
conservatoir beslag

Bij grotere vorderingen verdient het aanbeveling om een conservatoir beslag te overwegen. Er wordt dan voorafgaand aan, of tijdens de incassoprocedure beslag gelegd op geld of goederen van de debiteur. Dat is om ervoor te zorgen dat eventuele beslagmogelijkheden veilig worden gesteld. Niet zelden 'verdwijnen' goederen of banksaldi 'opeens' als een veroordelend vonnis is gewezen. Met een conservatoir beslag kan dat worden voorkomen.


Account aanmaken

Indien u nog geen account heeft voor onze incasso omgeving, dan kunt u deze eenvoudig online aanmaken.